Eltip berme hyzmaty 

- Eltip bermek hyzmaty Türkmenpoçta tarapyndan amala aşyrylýar . 

- Aşgabat şäher içinde 1 - güniň dowamynda sargytlary müşderilere gowşurylýar . 

- Beýleki şäherler üçin 1-3 güniň dowamynda amala aşyrylar . 

- Aşgabat şäheri üçin 15 TMT , beýleki welaýatlary üçin 40 TMT .

- Sargydyňyz 1000 tmt -dan geçen ýagdaýynda eltip bermek hyzmaty - mugt. 

- Sargytlary yzyna gaýtarmak diňe önümdäki zawod kemçiligi esasynda mümkindir . 

Hasaplaşmak şertleri

- Töleg geçirme üç görnüşde ýola goýulan, nagt we nagt däl görnüşde gapyda hasaplaşmak we onlaýn görnüşde amala aşyrylyp biliner .

- Lomaý görnüşde satyn almak üçin gulluk bölüminden sorap bilersiňiz.


Menu