Slider

ÝOKARY HILLI ÖNÜMLERIMIZ

Biziň öndürýän ähli önümlerimiz hili barlagdan geçip size hödürlenýär
Ähli öbdürülýän önümler dünýä standartlaryna laýyklykda öndürilýär.

Slider

SOWGATLYK TOPLUMLARY

Önümlerimiziň 100% pagta-dan ybaratdyr,
Siziň bedeniňiz çüin iň ýakymly önüm!.

Slider

DÖWRABAPÖNÜMLER

One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum
decided to leave for the far World of Grammar.

Biz bilen habarlaşmak
Product

Ýokary hilli
önümler

Product

Sowgatlyk
Toplumlar

BAÝRAMALY ŞÄHERINDÄKI "BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY" ADYNDAKY DOKMA TOPLUMY

Baýramaly şäherindäki Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy 2002-nji ýylda işläp başlady. Dokma toplumy jemi 4 bölümden ybaratdyr: ýüplük bölümi, dokma bölümi, boýag bölümi, tikinçilik bölümi. Biz ýumşak we her dürli reňkli çalgyçlary dürli ölçeglerde öndürýäris. Mundan başgada hammam halatlary, aşhana esbaplary, sowgatlyk toplumlary we döwrebap önümleri öndürilýär.

20 +

Tejribe ýyllary

24 +

Sagat hyzmatyňyzda

Ähli Önümlerimiziň

Product
SOWGAT T-125


Polotensa 50*100

Product
SOWGAT T-115


Polotensa 50x100

Product
SOWGAT T-122

Halat H-9 48r-1s

Polotensa 50*100(340gr)-1s

Polotensa 70*140(660gr)-1s

Tapoçka M101/1

Product
SOWGAT T-124

Polotensa 50*100 - 6s

Product
Halat 01

Halat H-9 48r-1s

Product
Halat 02

TEKST

Product
Halat 03

TEKST


Product
Halat 04

TEKST

Product
Polotensa 1
Product
Polotensa 2
Product
Polotensa 3
Product
Polotensa 4
Testimonial
Testimonial

TÄZELIKLER

Blog

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy açyldy

01 Sentýabr, 2023
Blog

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 26 million 144 müň dollaryndan gowrak boldy

28 Awgust, 2023
Blog

Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi

24 Awgust, 2022

Biz bilen habarlaşmak